Privacyreglement

Contactgegevens

VOF Northern Sky MCE
Floresstraat 7A
9715 HM te Groningen

06-17644808
06-42159471

www.nsevents.nl
info@northernskymc.nl

 

Uw persoonsgegevens

  • Uw naam;
  • Uw e-mailadres;
  • (Eventueel) uw adres.

Wij bij Northern Sky MCE verwerken uw persoonsgegevens doordat u van onze diensten gebruik maakt, of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Deze gegevens hebben wij nodig voor de volgende doeleinden:

  • Het hebben van een contactpersoon bij onze activiteiten;
  • Om prijzen bij u af te leveren;
  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of andere mailing.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij dit met u is overlegd, bijvoorbeeld in het geval van het uitvoeren van een activiteit in opdracht van u. Ook in het geval van wettelijke verplichting zullen wij gegevens delen aan derden.

Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor uw klantgegevens. Krijgen wij tijdens een opdracht persoonsgegevens van medewerkers van uw organisatie, dan zullen we deze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en zo snel mogelijk in overleg met u weer verwijderen of onklaar gemaakt.

 

Rechten

Je hebt de volgende rechten:

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien zolang de privacy van een ander hierbij niet in het geding komt;
  • Je hebt het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
  • Je hebt het recht om vernietiging van je persoonsgegevens aan te vragen. Wij zullen hieraan tegemoetkomen zo lang deze gegevens door wettelijke verplichting niet bewaard hoeven te blijven;
  • Je hebt het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Mocht u van uw rechten gebruik willen maken, neem dan contact met ons op.

 

Minderjarigen

Wij hebben met onze diensten niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Echter valt dit door ons niet te controleren. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens van minderjarigen hebben verzameld, neem dan gerust contact met ons op via info@northernskymc.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je persoonsgegevens? Neem dan vooral contact met ons op!